Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

DO SPOŁECZNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO

 

Społeczne Ognisko Muzyczne oferuje indywidualną naukę gry na następujących instrumentach:

- FORTEPIAN
- SKRZYPCE
- AKORDEON
- KEYBOARD
- GITARA
- INSTRUMENTY DĘTE

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli. Cykl nauki trwa 6 lat w przypadku dzieci, 4 lata w przypadku młodzieży. Oprócz indywidualnych lekcji gry na instrumencie uczniowie uczestniczą również w zajęciach z teorii i umuzykalnienia.
Nabory prowadzone są z początkiem każdego roku szkolnego.