Licznik:

Dzisiaj: 60

Razem: 2376984

MGOKiS w Zagórzu realizuje zadanie w ramach Programu Rządowego Infrastruktura domów kultury. "ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego".

pn "Zakup wyposażenia multimedialnego do sali widowiskowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu."

Dofinansowanie 150 000 zł

Całkowita wartośc 187 500 zł