Licznik:

Dzisiaj: 105

Razem: 960781

KONCERT NOWOROCZNY – Tarnawa Dolna - fotorelacja

KONCERT NOWOROCZNY – Tarnawa Dolna

 

W czwartek 2 lutego 2017 r. o godz. 18.00 w Domu Ludowym w Tarnawie Dolnej odbył się

Koncert Noworoczny. Impreza cykliczna, środowiskowa, adresowana do miejscowej społeczności, będąca jednocześnie formą prezentacji dorobku artystycznego lokalnych zespołów artystycznych i kół zainteresowań.

Wystąpili:

  • Młodzieżowa Orkiestra Dęta MGOKiS w Zagórzu pod dyrekcją Pana Grzegorza Maliwieckiego
  • Zespół Wokalno – Instrumentalny „ARABESKA” działający przy Świetlicy Wiejskiej w Tarnawie Dolnej - prowadzony przez Panią Malwinę Zych – Oklejewicz,
  • Dziecięca Grupa Teatralna ze Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej  „Historia 1050 - Lecia  

CHRZTU POLSKI” - prowadzona przez Pana Mariusza Kluczyńskiego

GALERIA ZDJĘĆ

Organizatorzy dziękują Sołtysowi Zygmuntowi Kardaszowi i Radzie Sołeckiej oraz KGW w Tarnawie Dolnej za pomoc w organizacji Koncertu.