Licznik:

Dzisiaj: 250

Razem: 2236764

Wyniki XXVI Festiwalu Piosenki "SUKCESIK" 2023

Wyniki: Kategoria dzieci klas I-III I - Zuzanna Stach – SP Tarnawa Dolna II - Lena Kaszycka – SP Tarnawa Dolna III - Zofia Kobiałka – Parafia Zahutyń III – Magdalena Owsiana – SP Poraż  Wyróżnienie -  Emilia Leń – SP nr 1 Zagór...

REGULAMIN STR 1 REGULAMIN STR 2...

W dniu 24 czerwca 2023 r. na Wzgórzu Klasztornym w Zagórzu dobyło się "Widowisko batalistyczne z okresu Konfederacji Barskiej". Prócz potyczki zbrojnej mieliśmy także okazję ...

,,Modernizacja pomieszczeń sanitarnych oraz ciągu komunikacyjnego (korytarz) na potrzeby funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu realizuje zadanie w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społec...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |